IT-Outsourcing

Vi oplever at flere og flere virksomheder ønsker at gennemføre en helt eller delvis outsourcing af deres IT-drift. Årsagen til dette ønske er meget forskellig, om det er økonomiske, manglende kompetencer eller noget helt tredje der driver din interesse, så kontakt os for en uforpligtende samtale omkring dine ønsker, krav og eventuelle betænkligheder ved en fremtidig outsourcing af din IT-drift.

 

IT er i dag en vigtig rolle i den daglige drift og en stabil drift en forudsætning for virksomhedens eksistens og konkurrencemæssige berettigelse. Undersøgelser viser dog at de færreste virksomheder tildeler deres IT-drift den nødvendig opmærksomhed.

 

Hos Syscom IT-Konsulenterne ved vi hvor vigtigt det er, at have konstant fokus på den løbende drift og forbedring af vores kunders løsninger. En helt eller delvis outsourcing af jeres IT-drift medfører at i kan bruge tiden på at fokusere på jeres kerneforretning og på samme tid opnå nogle direkte fordele som f.eks:

 

 • Reduktion i omkostninger
 • Adgang til ekspertise og ny teknologi
 • Øget fleksibilitet
 • Standardisering
 • Forudsigelig omkostningsstørrelse

 

Når i indgår en aftale med os omkring outsourcing af jeres IT-drift, er det jer der bestemmer hvor stor en del og ikke mindst i hvilken takt dette skal gennemføres. En aftale om outsourcing af IT-driften kunne f.eks omfatte:

 

 • Strategisk IT planlægning og rådgivning
 • Drifts overvågning (Server og diverse netværksprodukter)
 • Driftssupport
 • Backup (Intern/Ekstern)
 • Licensstyring og administration
 • IT-Revision
 • mm.

 

Vi tager altid udgangspunkt i dine behov og på denne baggrund fastlægger vi en plan for omfang, igangsætning, drift, opfølgning mm. For at sikre et så optimalt forløb som muligt forsøger vi at strukturerer processen gennem en formaliseret fremgangsmåde. Et normalt outsourcing projekt gennemløber typisk de følgende faser:

 

 • Foranalyse
 • Afgrænsning og planlægning
 • Udformning og forhandling af aftale/kontrakt
 • Overdragelse
 • Drift
 • Dokumentation
 • Evaluering

 

Kontakt os for en uforpligtende samtale om hvordan vi i fællesskab kan forbedre jeres dagligdag gennem en helt eller delvis outsourcing af jeres IT-drift.